Новини за Спас Керимов
3D биопринтирането става все персонализирано
03.07.2020
Първото 3D принтирано сърце е добра новина за индустрията на биопринтирането
18.04.2019
Индустрията на биопринтирането тепърва ще се популяризира
06.07.2018